Het Projectenbureau

Innovatie tussen publiek & privaat

De klimaatambities van Nederland zijn ongekend. Het klimaatakkoord is hier duidelijk over. De uitdagingen voor overheden en het bedrijfsleven zijn groot. Emissies moeten radicaal gereduceerd worden tot nul. Er moet circulair gebouwd worden. Energie moet groen worden. Wat we moeten doen weten we. Niet duidelijk is hoe.

Het Projectenbureau realiseert projecten en programma´s om Nederland door deze transities heen te helpen. Wij voelen de urgentie, veel moet anders. Maar zien ook de kansen voor vernieuwing van sectoren en overheden om Nederland duurzamer in te richten.

Over de grenzen van publiek en privaat. Door sectoren heen. Waarbij innovatie en samenwerking het middel is. En de transitie het doel om Nederland CO2-neutraal te maken en klimaatbestendig.

“The significant problems we have,
cannot be solved by the same type of thinking
that created them.”


“That, however,
is exactly what we are busy trying to do”.


— Otto Scharmer reageert op een observatie van Albert Einstein