website-backgrounds-02

Bureau

Het DNA van Het Projectenbureau

Innovatie in tijden van duurzame transities is een zoektocht. Naar nieuwe samenwerkingen tussen publiek en privaat. Naar nieuwe verdienmodellen. Of nieuwe perspectieven om een markt structureel te verduurzamen met nieuwe bedrijven.

Innoveren in tijden van disruptie (anno 2023) betekent ook omgaan met chaos en niet voorziene omstandigheden.  

Naar oplossingen die niet altijd bij bestaande bedrijven,  brancheorganisaties of de overheid vandaan komen. Maar bijvoorbeeld bij startende bedrijven. Bij studenten. Nieuwe toetreders tot markten, startups of scale-ups. Of bij technieken die nog ontwikkeld moeten worden.

Het Projectenbureau begeleidt bedrijven, brancheorganisaties en overheden  om duurzame (klimaat)doelen te realiseren. En leert organisaties om te gaan met disruptie, chaos en onzekerheden, in de zoektocht naar een duurzaam toekomstperspectief. 

 

 

 

Hierbij maken we zichtbaar maken wat de rol van de overheid is wat betreft realisatie van de duurzame ambities en klimaatdoelen. Waarbij de overheid diverse ‘petten’ op kan hebben.

  • Als publieke opdrachtgever (denk aan aanbestedingen)
  • Als kennispartner om kennis te (laten) ontwikkelen
  • Als facilitator van beleid of regelgeving
  • Als organisator van een ‘living lab’ of een ‘proeftuin’ om publieke en private partijen bij elkaar te brengen

Waarbij we nadrukkelijk nieuwe verdienmodellen verkennen voor het bedrijfsleven.
Kenmerken van duurzame verdienmodellen zijn dat deze vertaald worden in niet alleen financiële, maar ook ecologische en sociale kengetallen. En dat de impact ervan zich laat vertalen in financiële èn een maatschappelijke meerwaarde op de lange termijn.
Nieuwe samenwerkingen (in de sector, de keten of in een ‘community’) staan hier vaak aan de basis van.

Edwin_Lokkerbol-duotone

Door perspectief te bieden aan nieuwe toetreders van een markt, startende bedrijven en bestaande bedrijven die het anders willen doen.

Innovatie (zowel technologisch, sociaal als organisatorisch) is daarbij een middel. De transitie is het doel.

Transitie aanpak

Doelgericht. Doelen bereiken als bedrijf of overheid in 2030 is lastig. Daarom vertalen we het ‘Waarom’ naar ‘Wat’ we moeten doen. Met Wie dit kan (bestaande partners? nieuwe partners?). Wat de kansen en bedreigingen zijn voor de organisatie. En staan we lang stil bij de ‘Hoe-vraag’. In transities is niet altijd te zeggen of doelen ook behaald worden. Adaptief zijn is daarom net zo belangrijk als doelgericht zijn.

Perspectief. Een transitie kan bedreigend zijn. Voor bestaande verdienmodellen. Voor beleid of een strategie. Voor medewerkers die soms anders moeten werken. Voor organisaties die moeten veranderen, zonder exact te weten wat het doel is. Daarom is de zoektocht naar perspectief zo belangrijk. Om dit te vinden moeten we zoeken. En veel vragen stellen. Geregelde analyses van netwerken om de organisatie heen, is cruciaal in de zoektocht naar perspectief.

Samenwerken. Doelgericht werken en perspectief zoeken kan anno 2021 alleen in een netwerk. Alleen ga je immers sneller. Maar samen kom je verder.