BouwCampus Delft

Bouw | Emissieloos

Dit is de inhoud van het project.

Landbouw en water | Foto: DronebeeldenNL

Als ’kwartiermaker Emissieloos bouwen’ is bekeken op welke wijze publieke opdrachtgevers ruimte kunnen bieden aan koplopers in de markt, om te zorgen dat emissies op de bouwplaats zo snel als mogelijk kunnen dalen.

linkedin