Havenbedrijf Rotterdam-TuDelft

Bouw | Infra

Er is een enorme vervangings- en renovatie opgave wat betreft ‘natte kunstwerken’. Ook kademuren maken hier een onderdeel van uit. In een onderzoek is pragmatisch onderzocht welke samenwerkingsvormen tussen publieke en private partijen mogelijk zijn om wat betreft ‘grondkerende constructies’ meer onderzoek mogelijk te maken.

linkedin